Sondazh ku mund të jepni vlerësimin tuaja për Këshillin e Lartë Gjyqësor:

Si ka qenë eksperienca e kontaktit / bashkëpunimit tuaj me Këshillin e Lartë Gjyqësor? Jepni vlerësimin tuaj nga 1 deri në 5:
73 votes

Si e vlerësoni ju punën e deri tanishme të Këshillit dhe çfarë na sugjeroni për të përmirësuar punën tonë? Jepni vlerësimin tuaj nga 1 deri në 5:
74 votes

Faleminderit për opinionet tuaja!